max-frank-logo Produkter
Online katalog
Produkter
Produktområde

Fiberarmerade betongdistanser

Att uppnå rätt täckskikt på betongen är viktigt för att armerade betongkonstruktioner ska vara hållbara. Betongdistanser säkerställer korrekt täckskikt före och under gjutning. De kännetecknas av hög tryckhållfasthet och utmärkt kemisk och fysisk beständighet. En testrapport enligt DBV:s broschyr "Spacers - utgåva november 2019" finns tillgänglig hos den tyska betongföreningen. Distanserna uppfyller kraven för alla exponeringsklasser. Alla recept som används är testade av oberoende testinstitut med avseende på de egenskaper som krävs.

+46 40 94 70 70

info@maxfrank.se

Max Frank AB
Sporregatan 15
213 77 Malmö
Sverige